Mybel.pl

Po zapoznaniu się z regulaminem sprawdź koniecznie naszą ofertę!

Oferta

Regulamin

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na aukcjach użytkownika Mybel_pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych.

 

Słowniczek

 • Sprzedawca – użytkownik Allegro Mybel_pl, tj. przedsiębiorca Marcin Kretkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kretkowski MYBEL, ul. Ułańska 46/6, 52-213 Wrocław, NIP 665-277-18-38;
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu wystawionych na aukcjach przedmiotów, w tym konsument;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu wystawionych na aukcjach przedmiotów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego. 

§ 1
Informacje ogólne

 1. Po zalicytowaniu produktu Klient potwierdza emailem swoją ofertę. W potwierdzeniu należy podać następujące informacje:

a. wybrana forma zapłaty za meble, tj. przedpłata na rachunek bankowy bądź płatność gotówką przy dostawie,

b. rodzaj zakupionych mebli (kolor, wzór itp.),

c. dane adresowe i kontaktowe (jeśli towar ma  zostać dostarczony pod inny adres inny niż podany w Allegro),

d. aktualny numer telefonu (ułatwia kontakt z Klientem w szczególności przy dostawie),

e. dane do faktury (na życzenie).

2. Wszystkie emaile przesyłane przez Klienta są potwierdzane przez zespół Mybel_pl. Potwierdzenie maila wiadomością zwrotną daje pewność jej odczytania.

3. Wszystkie wystawione na aukcjach meble są fabrycznie nowe.

4. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon bądź – na życzenie Klienta – faktura VAT.

§ 2
Dostawa i termin realizacji

 1. Cena podana na aukcjach nie obejmuje kosztów transportu, za wyjątkiem aukcji, w których nagłówku znajduje się zapis „dostawa gratis”. Stawka za transport mebli ustalana jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
 2. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnych stanów magazynowych producentów (np. wybranego koloru)
  i zwykle trwa on od 2 do 21 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).
 3. Termin realizacji zamówienia zaczyna biec od chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Mybel_pl.
 4. Przed dostawą zespół Mybel_pl kontaktuje się z Klientem, by poinformować o orientacyjnych godzinach dostawy w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Należy mieć na uwadze, że godziny dostawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 5. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić ilość otrzymanych paczek, która winna się zgadzać
  z ilością wskazaną na formularzu zamówienia otrzymanego łącznie z pierwszą wiadomością od Sprzedawcy po złożeniu zamówienia.
 6. W związku z tym, że przewoźnik nie wnosi towaru do mieszkania/domu i innych lokali, Klient we własnym zakresie organizuje pomocy do rozładunku i wniesienia mebli.
 7. Meble pakowane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wewnątrz opakowania znajdują się wszelkie niezbędne do montażu akcesoria oraz instrukcja.

§ 3
Płatności

 1. Za każdy przedmiot aukcji Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny z uwzględnieniem kosztu transportu.
 2. W tytule przelewu należy podać nick z Allegro oraz numer aukcji. W przelewie do kwoty produktu należy doliczyć koszt transportu.
 3. Dane do przelewu:

Deutsche Bank S.A.
39 1910 1048 2639 7232 6691 0001
Marcin Kretkowski Mybel
ul. Ułańska 46/6  52-213 Wrocław

§ 4
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Marcin Kretkowski MYBEL, Kraśnica 20, 62-590 Golina lub na adres e-mail: biuro@mybel.pl.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, który dostępny jest tutaj. Konsument może również samodzielnie sformułować oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument nie ponosi kosztów:
  a. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli: 1) Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania lub 2) Konsument nie żądał zgodnie z ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;
  b. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: 1) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub 2) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub 3) Sprzedwca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Towar powinien być zwrócony na adres: Marcin Kretkowski MYBEL, Kraśnica 20, 62-590 Golina.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z ustawą.
 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

§ 5
Rękojmia i gwarancja

 1. Na wszystkie towary stanowiące przedmiot aukcji udzielona zostaje dwuletnia gwarancja producenta.
 2. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

§ 6
Reklamacje

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Klient kieruje na adres e-mail Sprzedawcy, tj. biuro@mybel.pl.
 2. W e-mailu należy podać nr aukcji, nazwę produktu, kolor, opis brakującego lub uszkodzonego elementu oraz przesłać zdjęcia uszkodzonego elementu.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy
  w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, płyt, nie będą uwzględniane.

Uwaga! Ze względu m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą się nieznacznie różnić od gotowego produktu. Nie stanowi to podstawy do reklamacji ani roszczeń wynikających
z uprawnień rękojmi bądź gwarancji.

§ 7

REGULAMIN PROMOCJI UMYBLOWANI

 1. Organizatorem promocji jest Marcin Kretkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mybel Marcin Kretkowski z siedzibą we Wrocławiu (52-213) ul. Ułańska 46/6 NIP: 665-277-18-38.
 2. Promocja trwa od 01.02.2017 do 31.12.2017.
 3. Promocja jest skierowana do klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie internetowym mybel.pl, na kontach Mybel na portalu allegro.pl, mailowo bądź telefonicznie.
 4. Podstawą wzięcia udziału w promocji jest wysłanie zdjęcia zakupionych mebli na adres .
 5. W zależności od wartości zakupionych mebli Klienci otrzymują kupony rabatowe w sposób przedstawiony poniżej:
 6. Zakupione meble o wartości od 500 złotych do 1000 złotych – kupon rabatowy o wartości 25 zł.
 7. Zakupione meble o wartości od 1000 złotych i więcej – kupon rabatowy o wartości 50 zł.
 8. Kupon ważny jest przez jeden rok od daty wydania.
 9. Kupon rabatowy jest kuponem na okaziciela,  a podstawą jego identyfikacji jest jego numer zamieszczony w lewym dolnym rogu kuponu.
 10. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Nabywca może go zrealizować tylko w sklepie internetowym mybel.pl.
 11. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na aukcjach Mybel_pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Mybel_pl zapewnia Klientom ochronę danych osobowych, używanych wyłącznie dla realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.